Tai 쿠키런 Ver. 10.01 (Mod Money)

Tai 쿠키런 Ver. 10.01 (Mod Money)

654 views

Tên Game: Tai 쿠키런 Ver. 10.01 (Mod Money)

Phiên Bản:  10.01

Yêu cầu:

Android 2.3.2+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Get 쿠키런 on Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

 1. Vô hạn tiền
 2. Vô hạn vàng
 3. Vô hạn kim cương
 4. Mở khóa full chức năng

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Giới thiệu về game:

The description of 쿠키런

◆◆◆ 새로운 에피소드 ‘디저트 파라다이스’가 열렸습니다 ◆◆◆

용의 위협을 물리친 쿠키들이 새로운 대륙을 발견했어요!
쿠키들이 꿈꾸던 천국 디저트 파라다이스!
하늘에 떠 있는 신비로운 섬에서는 어떤 비밀이 기다리고 있을까요?
새롭고 재미있는 신규 에피소드에서 쿠키들과 함께 달려보세요!

◆ 유물조각을 모아 만나는 새로운 레전드 쿠키, 바람궁수 쿠키!
◆ 완전히 새로운 10개 스테이지와 에피소드 5만의 특별한 보너스 타임!
◆ 디저트 파라다이스엔 놀라운 비밀이 숨겨져있다찌!
◆ 너무 귀여워도 방심은 금물! 재미있는 신규 장애물들 추가!
◆ 깜찍해서 참을 수 없는 팬케이크맛 쿠키와 펫 출시!!
◆ 유저 레벨 100까지 상향!
◆ 짱짱 신나는 이벤트도 가득!
◆ 그 외에도 새로워진 컨텐츠들이 가득!

◆◆◆ 전 세계인이 반한 최고로 재미있는 런게임 ◆◆◆

한국 및 전세계 칠천만명 이상이 빠져버린 진정 재미있는 달리기게임!
‘이대로 먹힐 순 없어!’ 먹혀버릴 운명에 도전하는 쿠키들의 신나는 모험이야기!
좀비맛쿠키, 연금술사맛 쿠키, 뱀파이어맛 쿠키, 소다맛 쿠키 등 귀염넘치는 매력덩어리 쿠키들의 탈출과 모험이야기를 즐겨보세요.

◆ 쉽고 간단한 컨트롤로 누구나 즐길 수 있습니다.
◆ 총 70여종의 다양한 능력을 가진 매력덩어리 쿠키들
◆ 총 80여종의 귀염넘치는 펫들
◆ 새로운 세계의 다양한 재미의 에피소드들
◆ 500여종의 보물과 다채로운 보물진화 재료들
◆ 흥미로운 업적도전과 유물수집들
◆ 다양하고 많은 사람들과 경쟁할 수 있는 리그제

더욱 자세한 내용은 스크린샷을 참고 해 주세요.

지금, 진정 재미있는 탈출의 여행을 떠납니다!
지금 바로 런~! 런~!

더 자세한 이벤트 내용은 아래 공식 블로그를 참고해주세요!

결제, 계정정보 등 게임 관련 문의는 고객센터로 문의부탁드립니다.
▶쿠키런 고객센터: https://cookierun.zendesk.com

쿠키런 공식 SNS에서 현재 진행되는 이벤트 소식을 확인하세요!
▶공식 페이스북 페이지: https://www.facebook.com/cookierunforkakao
▶공식 트위터: @cookierun4kakao
▶공식 블로그: https://blog.naver.com/bravecookie
—-
개발자 연락처 :
+82-2-1899-3674
15F SGF Bldg, 327, DosanDaero, GangnamGu, Seoul, Korea

15:03 - 30/03/2019

Download Link

Same category

 • Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  18:09 - 20/09/2020
  Description Võ Hồn Chiến Free Mod: Martial Spirit War – Top 1 most downloaded role-playing game in China, is attracting tens of millions of gamers in Singapore, Malaysia, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Macau … now available in Vietnam Male. Martial Spirit Fight gives you a game of universal change when allowed– Arbitrary free transfer– […]
 • Tải Redline Rush v<strong>1.3.7</strong> (Mod Money)
  Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải To the moon v<strong>2.0</strong> (Mod Money)
  Tải To the moon v2.0 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v<strong>7.1.4</strong> (Mod Money)
  Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v<strong>1.3.53</strong> (Mod Money)
  Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v<strong>1.4</strong> (Mod Money)
  Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay