Tai 레알팜 Ver. 6.18 (Mod Money)

Tai 레알팜 Ver. 6.18 (Mod Money)

614 views

Tên Game: Tai 레알팜 Ver. 6.18 (Mod Money)

Phiên Bản:  6.18

Yêu cầu:

Android 4.0.3+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Get 레알팜 on Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

 1. Vô hạn tiền
 2. Vô hạn vàng
 3. Vô hạn kim cương
 4. Mở khóa full chức năng

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Giới thiệu về game:

The description of 레알팜

★요즘 HOT한 그 게임!★ 실제 농작물을 직접 택배로 받아보는 바로 그 게임!

씨 뿌리고, 기다리고, 씨 뿌리고, 기다리고… 무한 반복에 질리셨나요?
대한민국에서 가장 독.보.적, 독.창.적인 전혀 새로운 농장 게임,
◈레알팜◈ 지금 바로 해보세요! 레알리(里) 최춘삼 이장님과 함께~

게임을 열심히 하다보면,
실제 농작물을 직접 택배로 받아볼 수도 있습니다!

♥고객센터♥===============================
결제 관련, 게임 플레이 관련 모든 문의는 아래 링크로!
https://realfarm.zendesk.com/hc/ko/requests/new
=======================================

★이용자 중 약 90%가 만점을 준 바로 그 게임~!★

★레알 배달!★
게임을 열심히 즐기면 진짜 작물을 택배로 받는 레알 상품 시스템!
레알 쿠폰을 모아 실제 농작물을 직접 택배로 받아보세요.

★레알 가격!★
플레이어들이 작물을 파는 양에 따라 판매가가 변하는 시장 시스템!
저장고에 작물을 보관하고 비싼 시점에 팔아 높은 수익을 얻어보세요.

★레알 농사!★
온도, 영양, 수분 상태까지 세심한 재배 시스템!
진짜 농사처럼 온도, 영양, 수분을 조절하여 높은 등급의 작물을 수확하세요.

★레알 날씨!★
진짜 과거 강원도 날씨 데이터로 만든 날씨 시스템!
사계절과 장마철, 갈수기까지 생각하며 작물을 관리해 많은 수확을 노려보세요.

★레알 이야기!★
귀농한 플레이어에게 주어진 진짜 이야기들!
우리 농촌의 이야기들을 귀농한 도시 사람이 되어 만나보세요.

♠커뮤니티♠
공식카페 : http://cafe.naver.com/realfarm
페이스북 : http://facebook.com/realfarmgame

※ [필수적 접근권한]
1. 사진/미디어/파일 저장: 게임 설치 파일, 업데이트 파일 저장 및 고객센터에 스크린샷 첨부

2. 주소록엑세스허용
-로그인 과정에서 사용자의 구글 계정을 확인하기 위해 이 권한이 필요합니다.
-[주소록엑세스]권한에 이 내용이 포함되어 있으며, 해당 권한이 없을 때 구글로그인을 할 수 없게 됩니다.
-구글로그인을 하지 않을 경우에는 게임에서 주소록 엑세스는 하지 않습니다.

[접근권한 철회 방법]
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

※ 이 게임은 실시간 네트워크 환경을 요구합니다. 네트워크가 원활한 환경에서 실행해주시기 바랍니다.
※ 이 게임은 부분 유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분 유료 아이템 구매 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

개발자 연락처:
(주)네오게임즈
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 연구개발타워 801호
전화:02-304-8400
사업자등록번호:220-81-81095
통신판매업 신고번호 : 2011-서울마포-0822
—-
개발자 연락처 :
+8225776544

23:03 - 31/03/2019

Download Link

Same category

 • Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  18:09 - 20/09/2020
  Description Võ Hồn Chiến Free Mod: Martial Spirit War – Top 1 most downloaded role-playing game in China, is attracting tens of millions of gamers in Singapore, Malaysia, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Macau … now available in Vietnam Male. Martial Spirit Fight gives you a game of universal change when allowed– Arbitrary free transfer– […]
 • Tải Redline Rush v<strong>1.3.7</strong> (Mod Money)
  Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải To the moon v<strong>2.0</strong> (Mod Money)
  Tải To the moon v2.0 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v<strong>7.1.4</strong> (Mod Money)
  Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v<strong>1.3.53</strong> (Mod Money)
  Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v<strong>1.4</strong> (Mod Money)
  Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay