Tai 대항해의길 Ver. 20 (Mod Money)

Tai 대항해의길 Ver. 20 (Mod Money)

587 views

Tên Game: Tai 대항해의길 Ver. 20 (Mod Money)

Phiên Bản:  20

Yêu cầu:

Android 2.3.4+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Get 대항해의길 on Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

 1. Vô hạn tiền
 2. Vô hạn vàng
 3. Vô hạn kim cương
 4. Mở khóa full chức năng

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Giới thiệu về game:

The description of 대항해의길

★ 말라카의 바람 업데이트 ★
뜨거운 대륙을 잇는 새 항로가 열린다!
동남아 대륙 / 전설,견습 항해사 / 해역의 왕 / 말라카의 바람 업데이트!

★ 가지 못할 곳은 없다! 위대한 항해 ★
지중해부터 미지의 대륙까지 대항해의길을 개척하는 위대한 선장은 바로 당신!
항해사를 꿈꾸는 많은 사람들과 바다를 위협하는 해적들의 다양한 이야기가 당신을 기다린다!

★ 숨겨진 진실을 밝히다! 원대한 탐험 ★
실제 역사 속 유물부터 신기한 생물들까지,
전 세계의 숨겨진 이야기를 발견하는 탐험가의 꿈을 이루어라!

★ 갖지 못할 것은 없다! 무역의 꿈 ★
상회를 조직하고 과감한 투자로 대부호가 되자!
100여개의 도시에서 다양한 특산품을 거래하며 무역을 즐길 수 있습니다.

★ 바다의 패자가 되어라! 해상전투 ★
콜럼버스, 마젤란, 하이르 알 딘 등 역사적 인물과 함께 함대를 조직하여 바다를 제패하라!
나만의 선택으로 해적들을 처치해 명성을 떨치거나, 악명 높은 바다의 해적왕이 될 수도 있습니다.

★ 무적함대를 구성하라! 선박 건조와 강화 ★
전열함, 갤리온, 철갑선 등 수십개의 함선을 통해 탄생하는 당신만의 무적함대!
다양한 장비를 활용하여 최강의 함대를 구축하자!

★ 태양이 지지 않는 제국을 건설하라! 투자전과 상회전 ★
투자 경쟁을 통해 동맹항을 확보하여 명성을 쌓고 작위를 높여 제국의 선봉장이 되자!
최고의 상회를 가리는 상회전에 참여하여 상단의 명예를 높일 수 있습니다.

※ 필수 접근 권한 안내
※ Android 6.0 이상 사용자의 게임 이용을 위해서는 다음 접근 권한을 필요로 합니다.
* 권한 거부 시 게임을 이용하실 수 없음을 안내 드립니다.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE : 게임의 각종 설정과 캐시 저장을 위해 필요
READ_EXTERNAL_STORAGE : 게임의 각종 설정과 캐시 불러오기를 위해 필요
READ_PHONE_STATE : 게임의 접속 상태 확인을 위해 필요
RECORD_AUDIO : 게임 내 음성채팅 기능 사용을 위해 필요
ACCESS_FINE_LOCATION : 게임의 정보 수집을 위해 필요
GET_ACCOUNTS : 게임 접속 시 로그인 연동을 위해 필요 (전화번호를 수집하거나, 전화를 걸지 않습니다)

※ 접근권한 철회 방법
안드로이드 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱선택 > 권한 > 접근 권한 철회가능
안드로이드 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

* 관련문의: [email protected] / 1566-8651

더 많은 게임 소개와 이벤트 내용은 공식 카페에서 확인해주세요!
#. 브랜드페이지 dg.linekongkorea.co.kr
#. 공식카페 cafe.naver.com/greatvoyage
—-
개발자 연락처 :
+82215668651

14:05 - 21/05/2019

Download Link

Same category

 • Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  Võ Hồn Chiến [Mega Mod] APK
  18:09 - 20/09/2020
  Description Võ Hồn Chiến Free Mod: Martial Spirit War – Top 1 most downloaded role-playing game in China, is attracting tens of millions of gamers in Singapore, Malaysia, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Macau … now available in Vietnam Male. Martial Spirit Fight gives you a game of universal change when allowed– Arbitrary free transfer– […]
 • Tải Redline Rush v<strong>1.3.7</strong> (Mod Money)
  Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Redline Rush v1.3.7 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải To the moon v<strong>2.0</strong> (Mod Money)
  Tải To the moon v2.0 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải To the moon v2.0 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v<strong>7.1.4</strong> (Mod Money)
  Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Block City Wars: Pixel Shooter with Battle Royale [Mod: a lot of money] v7.1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v<strong>1.3.53</strong> (Mod Money)
  Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải Sword Knights : Idle RPG MOD free shopping v1.3.53 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay
 • Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v<strong>1.4</strong> (Mod Money)
  Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money)
  20:05 - 22/05/2019
  Tải game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) hoàn toàn miễn phí cho Android. Download game Tải The Fear 2: Creepy Scream House [FULL] v1.4 (Mod Money) đã được mod full tính năng vô cùng hấp dẫn. Tổng hợp game android mod cực hay