Pixel Starships™: Hyperspace [Mega Mod] APK Free Download

Pixel Starships™: Hyperspace [Mega Mod] APK Free Download

275 views

Từ một trong những chiến dịch Khởi động Trò chơi Di động thành công nhất của năm – Pixel Starships!

Pixel Starships là trò chơi quản lý tàu không gian chung đầu tiên của thế giới trong một vũ trụ trực tuyến khổng lồ 8bit. Trong Pixel Starships, bạn chỉ huy mọi mặt của con tàu, từ xây dựng đến chiến đấu trong một thế giới bền vững duy nhất.

Các tính năng chính –

● Xây dựng Tàu không gian Hoành tráng theo thiết kế của riêng bạn.
● Nhiều chủng tộc, người ngoài hành tinh, phe phái để chỉ huy và chinh phục.
● Chiến đấu với các người chơi thật khác trong một vũ trụ trực tuyến khổng lồ.
● Quản lý ngoại giao, tuyển dụng, nghiên cứu, thăm dò!
● Kiểm soát sức mạnh của con tàu và tài nguyên hạn chế. Khám phá những loại vũ khí hoành tráng.
● Xây dựng và triển khai những con tàu hỗ trợ để tăng cường sức mạnh cho Tàu không gian của bạn.
● Hoàn toàn kiểm soát con tàu và những trận đánh.
● Khám phá các hành tinh, khám phá bí mật của vũ trụ.
● Hình thành liên minh và chiến đấu cùng với bạn bè của bạn để đạt được chiến thắng!
● Lập trình lệnh AI theo tình huống cho hệ thống và phi hành đoàn để chiến đấu tự động và chơi ngoại tuyến.

Chú thích –

Pixel Starships là trò chơi…

Pixel Starships™: Hyperspace Mega Mod

Name: Pixel Starships™: Hyperspace

Chplay: Pixel Starships™: Hyperspace – Mega Mod

Mod Feature:

– Pixel Starships™: Hyperspace Mod apk

– Pixel Starships™: Hyperspace One Hit

– Pixel Starships™: Hyperspace God Mode

– Pixel Starships™: Hyperspace Unlimited Money

– Pixel Starships™: Hyperspace Unlimited Coins

– Pixel Starships™: Hyperspace Unlimited Gems

– Pixel Starships™: Hyperspace Mod Menu

DOWNLOAD LINK:

Pixel Starships™: Hyperspace Mega Mod

21:12 - 23/12/2018

Download Link

Same category

 • Phong Ma Chiến VTC – Nhập Vai PK Cực Mạnh [Menu Mod] For Android
  Phong Ma Chiến VTC – Nhập Vai PK Cực Mạnh [Menu Mod] For Android
  18:09 - 20/09/2020
  Phong Ma Chien VTC – blockbuster role-playing game "Smashing Graphic Limits – Challenging Ban Linh PK" of millions of Asian gamers (China, Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia, Malaysia …) now was officially present in Vietnam. Game for players– A top quality graphics experience, impressive frame by frame, sharp details and many customizations to ensure optimal performance, smooth […]
 • Trảm Tiên Quyết VTC [Menu Mod] For Android
  Trảm Tiên Quyết VTC [Menu Mod] For Android
  18:09 - 20/09/2020
  Tram Tien Quyet VTC – MMORPG role-playing super product "A masterpiece of Tu Ma 10 years with 1" – released by VTC – is now available in Vietnam. The game gives players:● The context of the game is ENTERTAINMENT TU MA – Contrary to the way of cultivating the old way, you will be immersed […]
 • Art of War 3: PvP RTS modern warfare strategy game [Menu Mod] For Android
  Art of War 3: PvP RTS modern warfare strategy game [Menu Mod] For Android
  11:07 - 20/07/2020
  А unique classic real-time strategy game with direct control – for true commanders who are not afraid to face the enemy in real-time PvP battles! For those who want to feel the thrill of victory over a real opponent! For those who can think like a strategist and act decisively in any battlefield situation! For […]
 • Black Desert Mobile [Menu Mod] For Android
  Black Desert Mobile [Menu Mod] For Android
  03:01 - 20/01/2020
  "Finally, An Actual Open-World For Mobile" –TheGamer-"The best mobile MMO gameplay" –MMORPG.com-"A true MMO experience" –GamePress-"Prettiest fantasy MMOs on mobile" -VentureBeat- [Black Desert Mobile Official Website]https://www.world.blackdesertm.com/ ▶Black Desert Mobile◀The critically-acclaimed MMO with players from over 150 countries around the world!Experience the amazing adventure in Black Desert on Mobile. ■ Breathtaking ActionPlay as 5 unique classes […]
 • GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE [Menu Mod] For Android
  GUNDAM BATTLE: GUNPLA WARFARE [Menu Mod] For Android
  16:08 - 14/08/2019
  Get ready for the next battle! The first mobile Gundam game in North America is here to bring the best sci-fi anime mecha action to the palm of your hands! Gundam Battle: Gunpla Warfare is a 3D mecha action battle game based off the popular science fiction manga series. Build your custom Gundam plastic model […]
 • AxE: Alliance vs Empire [Menu Mod] For Android
  AxE: Alliance vs Empire [Menu Mod] For Android
  17:03 - 21/03/2019
  Unite to fight! Join a guild, battle and experience the most immersive and large-scale MMORPG battles ever seen on a phone. Introducing AxE: Alliance vs Empire, a massive and innovative MMORPG set in a mysterious, fantasy open-world. Enter the epic conflict between two powerful factions as they fight to control the fate of the world. […]