Strategy

 • Tai Rise of Empires Ver. 1.250.123 (Mod Money)
  Tai Rise of Empires Ver. 1.250.123 (Mod Money)
  19:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Rise of Empires Ver. 1.250.123 (Mod Money) Phiên Bản:  1.250.123 Yêu cầu: Android 4.0.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Sea Fortress Ver. 1.0.4 (Mod Money)
  Tai Sea Fortress Ver. 1.0.4 (Mod Money)
  19:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Sea Fortress Ver. 1.0.4 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.4 Yêu cầu: Android 5.0+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Ace of Empires II Ver. 2.2.5 (Mod Money)
  Tai Ace of Empires II Ver. 2.2.5 (Mod Money)
  17:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Ace of Empires II Ver. 2.2.5 (Mod Money) Phiên Bản:  2.2.5 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]
 • Tai Mobile Royale Ver. 1.2.6 (Mod Money)
  Tai Mobile Royale Ver. 1.2.6 (Mod Money)
  17:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Mobile Royale Ver. 1.2.6 (Mod Money) Phiên Bản:  1.2.6 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Auto Chess Ver. 0.1.4 (Mod Money)
  Tai Auto Chess Ver. 0.1.4 (Mod Money)
  16:05 - 22/05/2019
  Tên Game: Tai Auto Chess Ver. 0.1.4 (Mod Money) Phiên Bản:  0.1.4 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Generals. Art of War Ver. 1.11 (Mod Money)
  Tai Generals. Art of War Ver. 1.11 (Mod Money)
  18:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Generals. Art of War Ver. 1.11 (Mod Money) Phiên Bản:  1.11 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản […]
 • Tai Atrasis – Private CoC Downloader Ver. 1.0.1 (Mod Money)
  Tai Atrasis – Private CoC Downloader Ver. 1.0.1 (Mod Money)
  18:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai Atrasis – Private CoC Downloader Ver. 1.0.1 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.1 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa […]
 • Tai 삼국지킹덤디펜스 Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  Tai 삼국지킹덤디펜스 Ver. 1.0.0 (Mod Money)
  16:05 - 16/05/2019
  Tên Game: Tai 삼국지킹덤디펜스 Ver. 1.0.0 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.0 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên máy2- […]
 • Tai Honor Pass Ver. 0.1.55 (Mod Money)
  Tai Honor Pass Ver. 0.1.55 (Mod Money)
  23:05 - 11/05/2019
  Tên Game: Tai Honor Pass Ver. 0.1.55 (Mod Money) Phiên Bản:  0.1.55 Yêu cầu: Android 4.0.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Idle Island Ver. 1.03.02 (Mod Money)
  Tai Idle Island Ver. 1.03.02 (Mod Money)
  11:05 - 08/05/2019
  Tên Game: Tai Idle Island Ver. 1.03.02 (Mod Money) Phiên Bản:  1.03.02 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai State of Survival Ver. 0.9.1 (Mod Money)
  Tai State of Survival Ver. 0.9.1 (Mod Money)
  11:05 - 08/05/2019
  Tên Game: Tai State of Survival Ver. 0.9.1 (Mod Money) Phiên Bản:  0.9.1 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Legion of Titan Ver. 1.0.15 (Mod Money)
  Tai Legion of Titan Ver. 1.0.15 (Mod Money)
  09:05 - 08/05/2019
  Tên Game: Tai Legion of Titan Ver. 1.0.15 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.15 Yêu cầu: Android 4.3+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc […]
 • Tai Days of Empire – Imperial Harem Ver. 2.1.3 (Mod Money)
  Tai Days of Empire – Imperial Harem Ver. 2.1.3 (Mod Money)
  09:05 - 08/05/2019
  Tên Game: Tai Days of Empire – Imperial Harem Ver. 2.1.3 (Mod Money) Phiên Bản:  2.1.3 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- […]
 • Tai Mushroom Wars 2 – Epic Tower Defense Ver. 3.2.1 (Mod Money)
  Tai Mushroom Wars 2 – Epic Tower Defense Ver. 3.2.1 (Mod Money)
  09:05 - 01/05/2019
  Tên Game: Tai Mushroom Wars 2 – Epic Tower Defense Ver. 3.2.1 (Mod Money) Phiên Bản:  3.2.1 Yêu cầu: Android 4.4+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: […]
 • Tai Undead Nation Ver. 1.36.0.23.82 (Mod Money)
  Tai Undead Nation Ver. 1.36.0.23.82 (Mod Money)
  09:05 - 01/05/2019
  Tên Game: Tai Undead Nation Ver. 1.36.0.23.82 (Mod Money) Phiên Bản:  1.36.0.23.82 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]
 • Tai Hero Z Ver. 1.0.13 (Mod Money)
  Tai Hero Z Ver. 1.0.13 (Mod Money)
  09:05 - 01/05/2019
  Tên Game: Tai Hero Z Ver. 1.0.13 (Mod Money) Phiên Bản:  1.0.13 Yêu cầu: Android 4.1+ Kích Thước: 89 MB Chplay: Yêu cầu OBB: Không Yêu cầu Root: Không Tính Năng Mod: Vô hạn tiền Vô hạn vàng Vô hạn kim cương Mở khóa full chức năng Hướng dẫn cài đặt: 1- Xóa bản gốc trên […]